GREET

 

NL In de olieverfschilderijen van Greet Steenland draait het om het pure landschap. Als hedendaags impressionist beperkt zij zich tot kleur en vorm om de wereld weer te geven die ze voor ogen heeft. Tegengesteld aan eigentijdse stromingen waarin menselijke omgevingselementen een grote rol spelen, blijven haar landschappen doelbewust verstoken van mensen of voorwerpen. Steenland studeerde af in de richting Autonoom Schilderen aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Geïnspireerd door haar vele reizen maakt zij olieverfschilderijen van landschappen die zich kenmerken door hun weidsheid. Op de grens van figuratie en abstractie toont Steenland een tijdloze, onveranderlijke en universele wereld.

Greet Steenland - kopieENG Greet Steenland’s oil paintings are all about pure landscapes. As a modern-day impressionist, she limits herself to colour and form in order to portray the world as she sees it. In contrast to modern art forms in which human elements of the environment play a large part, her landscapes are purposely void of people or objects. Steenland graduated at the Academy of Fine Arts in Utrecht, The Netherlands. Since then she creates oil paintings of landscapes characterised by their wideness and inspired by her many travels. On the balance of figuration and abstraction Steenland shows a timeless, unchangeable and universal world.

FR Dans les peintures à l’huile de Greet Steenland il s’agit d’un paysage pur. En tant qu’impressionniste moderne, ses moyens de donner forme au monde sont la coleur et la forme. Contraire aux courants contemporains dans lesquels l’entourage humain est primordial, ses paysages sont exempts d’hommes et d’objects. Elle est diplômée de l’école des Beaux-Artes de Utrecht, aux Pays Bas. Depuis elle crée des tableaux à l’huile des paysages caractérisés par leur grandeur et inspirés par des nombreux voyages. C’est dans l’équilibre entre figuration et abstraction dont elle se sert pour montrer un monde intemporel, inchangeable et universel.